köp och användarvilLkor

Denna sajt drivs av Taigapic, ett varumärke hos egenanställningsföretaget Convoy Norr ekonomisk förening, nedan kallat Convoy med organisationsnummer 769620-4820. Nedan hittar du betalnings- frakt- retur- och övriga användarvillkor vid köp via www.taigapic.se


BETALNINGSVILLKOR OCH PRISER
Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt. Varans pris anges med pris inklusive moms. 

COPYRIGHT
Material som publiceras på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, såvida inte annat anges eller det framgår att sådana rättigheter tillhör annan part.

PRIVAT POLICY
När du beställer hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post: info@taigapic.se

LEVERANSTIDER
Leveranstiden är normalt mellan 3-5 arbetsdagar men oftast snabbare. 

RETURER
Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig. När du utnyttjat din ångerrätt ska du, om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet: Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast oftast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

COOKIES
På taigapic.se används en teknik som kallas cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du använder våra tjänster. Denna teknik används idag på många webbplatser och enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta.  Taigapic.se använder cookies bland annat när du loggar in, postar formulär och gör sökningar.

GARANTIER OCH SERVICE
Får du en trasig eller skadad vara vid leverans ersätter vi dig denna. Kontakta oss via e-post. I vissa fall ber vi dig skicka tillbaka den trasig varan. Ibland räcker det att du mailar ett foto

REKLAMATION
Uppdragsgivaren ska inom fem (5) arbetsdagar granska levererad produkt eller produkter. Önskas ny produkt ska detta meddelas omedelbart. Gäller det fotouppdrag anses bilderna alltid godkända när produktionsprocessen för deras användning har satts igång.

ANVÄNDNINGSRÄTT

Taigapic driver en kommersiell tjänst. Vill du använda bilder eller multimediamaterial av någon form, krävs samtycke från Taigapic. Vänligen kontakta oss för att diskutera villkoren för detta. Grunden för vår prissättning är prislistan från Svenska Fotografers Förbund. Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande. Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/ slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas av fotografens förvaltnings- eller intresseorganisation.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, minst 100 % påslag.